Meie teenused

DIGITALISEERIMINE

Pakume usaldusväärset ja ajakohast digitaliseerimisteenust.

TARKVARAARENDUS

Osutame oma klientidele tarkvaraarendusteenust.

RIISTVARA

Tegeleme skännerite edasimüügiga.

Digitaliseerimine

Meie digitaliseerimisteenus hõlmab järgnevaid valdkondi: 

 

Köidetud dokumendid – Digitaliseerime kõiki köidetud dokumente, alustades ajaloolistest raamatutest, lõpetades ajakirjadega. Kasutatav tehnoloogia võimaldab digida köidetud dokumente nende originaalformaadis ja kujul.

 

Suure formaadiga dokumendid – Suure formaadiga dokumentide: kaartide, jooniste digitaalsele kujule viimisel kasutame spetsiaalset tehnoloogilist lahendust. Lähtuvalt materjalist, rakendame ka unikaalseid käsitlusnõudeid, vältides seeläbi materjalide vigastamist või määrdumist.

 

 Köitmata kujul dokumendid – Köitmata kujul dokumentide: lepingud, ankeedid  jms. digitaliseerimistehnoloogia valikul teeme otsuse lähtudes projekti keerukusest ja eripäradest. Hinnates materjalide seisukorda ja võttes arvesse kliendi soove, leiame tehnoloogilise lahenduse, mis vastab eelnevalt püstitatud eesmärkidele ja vajadustele.

 

Esemepärandi digiteerimine –  Digiteerime muuseumite ja teiste mäluasutuste esemepärandeid. Digiteeritavate esemegruppide seas on näiteks tekstiilid (vaibad, rõivad, jt), suured esemed (mööbel, kodutehnika, tööriistad, jalgrattad jpm), muud esemed suuruses 1,2 x 1,2 meetrit (dekoratiivesemed, laternad jpm) ning väiksemad läikivad esemed (ehted, märgid, sööginõud jms). Tekstiilid digiteerime tasapindselt, ise vormi hoidvad esemed digiteeriteerime lähtudes eseme vormist. Samuti teostame digiteeritud kujutiste kvaliteedikontrolli. Kontrollime metaandmete olemasolu ja vastavust reeglitele, digiteeritud kujutiste tehnilist kvaliteeti, objektis sisalduva teabe terviklikku digiteerimist, ning failinimede õigsust. Tellijale edastatamiseks konverteerime kaamera originaalfail kujutise suurust muutmata AdobeRGB (või sellest laiemasse) värviruumi 16-bit TIFF formaati. Lisaks TIFF formaadile edastatame ka JPG formaadis failid, et oleks võimalik teostada kvaliteedikontrolli.

 

Mikrofilmid – Tänu digitaliseerimisele on teie mikrofilmid kaitstud kadumise või kahjustuste eest ja nende jagamine laiemale ringkonnaga on tunduvalt lihtsam. Tagame, et peensusteni saab jäädvustatud iga mikrofilmi kaader ning lõpptulemus on parima kvaliteediga.

 

Audio ja video – Digitaliseerime audio- ja videofaile kvaliteedi kadudeta (lossless ja kuni 4K resolutsioonini). Teenust osutame mitmest erinevast formaadist: VHS, Beta, 8mm, Hi-8, standard definition,  erinevad HD video formaadid jne.

 

Slaidid ja negatiivid – Atsetaat, nitraat ja klaasnegatiivid nõuavad spetsiifilisi käsitlusmeetodeid, sest materjalide ajaloolise väärtuse säilitamine on äärmiselt tähtis. Tänu oma laialdastele kogemustele ning teadmistele teeme oma tööd täpselt ja hoolikalt, loodes klientidele parima ja kauakestva slaidide ning negatiivide digitaalse säilitusvõimaluse.

 

Lisateenused – Pakume laialdaselt digitaliseerimisjärgseid teenuseid: arhiivsete andmete, metaandmete sisestamine, töödeldud materjali lõikamine, pilditöötlemine, tekstituvastus (OCR) jne.  Salvestame digitaliseeritud materjale mitmetes erinevates formaatides: XML, TEI, METS/ALTO, NDNP standardid, JPG, TIFF, compressed PDF/A (koos või ilma OCR-ita) jne.

.

Lihtsustame oluliselt dokumentide, fotode, audiovisuaalsete materjalide jms kättesaadavust ning vähendame seeläbi ettevõtete, organisatsioonide ja arhiivide igapäevakulutusi andmete hoiustamisele. Kaasame oma projektidesse professionaalseid spetsialiste ja aastate pikkust oskusteavet ning arvestame materjalide eripärasid, projekti kogupikkust, eesmärki, kui ka lõpptulemuse majutustingimusi.

 

TAGASI

Tarkvaraarendus

Tänu tarkvaraarenduse teenusele pakume klientidele nn võtmed kätte lahendust, alustades analüüsist, lahenduse projekteerimisest, projektijuhtimisest, tarkvaraarendusest, materjalide digitaliseerimisest ja lõpetades kvaliteedikontrolli ning materjali publitseerimisega portaalides, digitaalarhiivis vms.

Tarkvaraarenduses oleme spetsialiseerunud järgnevatele valdkondadele:

 

Skaneerimislahendused – dokumentide, mikrofilmide, audio ja video, slaidide ja negatiivide skaneerimisega seotud tarkvaraarendused;

 

Erinevad pilditöötluse lahendused – piltide parandustega ja salvestamisega erinevatesse formaatidesse seotud tarkvaraarendused;

 

Metaandmete sisestamise lahendused;

 

Tekstituvastuse lahendused – OCR, ICR;

 

Digitaliseerimise tööprotsessijuhtimisega seotud tarkvaraarendused;

 

Digitaalarhiivi arendused;

 

Digitaliseeritud materjali publitseerimisega seotud tarkvaraarendused.

 

 

TAGASI

Riistvara

Meie koostööparnterid:

Prasad Corporation Private Limited  tootevalikus on uue põlvkonna filmiskännerid nagu DFT Polar HQ, OXSCAN 14K ning Scanity. Prasad Corp on asutatud 1954 ning on filmi ja video järeltöötluse eelkäija, pakkudes terviklikke lahendusi filmi ja lindimaterjali digiteerimisel ja taastamisel. Täpsemat informatsiooni Prasad Corp poolt pakutavate toodete kohta leiate ettevõtte kodulehelt: https://www.prasadcorp.com.

Image Access tootevalikusse kuuluvad erinevad suure formaadiga skännerid (A2; A1 ning A0 formaadis) ja raamatuskännerid. Täpsemat informatsiooni meie poolt pakutavate skännerite kohta leiate Image Access kodulehelt: http://www.imageaccess.de/.

Kodak Alaris tootevalikus on auhinnatud dokumendiskännerid, tarkvara ja professionaalsed teenused andmete kogumise töövoogude lihtsustamiseks ning äritegevuse jõudluse kiirendamiseks. Täpsemat informatsiooni meie poolt pakutavate skännerite ja tarkvara kohta leiate Kodak Alaris  kodulehelt:  http://www.kodakalaris.com/.

 

Filmworkz DVW Limited pakub maailmatasemel pilditöötlustööriistu, mis töötavad teiega sama kõrgete standartitega.  Täpsemat informatsiooni meie poolt pakutavate pilditöötlustööriistade kohta leiate Filmworkz kodulehelt: http://www.filmworkz.com/.

Ettevõttest

Kasvatame läbi digiteerimise klientide infovara väärtust!

Tänaseks on paberil informatsiooni edastamine ajalugu ja kogu informatsioon on kolinud ümber digitaalsesse maailma. Sellele väitele leiame tõendeid tänapäeva ühiskonnast, kus tarbijaid on täielikult digitaalajastuga kohanenud, tehnoloogia areneb jõudsalt ning selle osakaal meie igapäeva elus kasvab pidevalt. On silmnähtav vajadus viia ka olemasolev ja ajalooline informatsioon digitaalsele kujule.

Omame laialdast oskusteavet digitaliseerimise ja nimetatud valdkonnaga seotud infosüsteemide arenduse osas. Meie digitaliseerimise teenus võimaldab muuta materjalid kergesti kättesaadavaks, luua kiiresti elektroonilisi registreid ning säilitada olulist informatsiooni ka tulevastele põlvedele.

Meie meeskond

Perfektsionistidena on meie eesmärk muuta maailma paremaks läbi elektrooniliste, kergesti kättesaadavate andmete!

Ratus OÜ loojateks on infotehnoloogia ja digitaliseerimise valdkonnas pikaldast kogemust omavad spetsialistid. Meie tiimi kuuluvad noored ja entusiastlikud inimesed, kes armastavad tehnoloogiat ning selle abil oma tööd teha! Meid juhib soov muuta igapäeva elu paremaks, samas ise ennast pidevalt arenedes ning täiendades.

Meie meeskond garanteerib täieliku pühendumise projekti igasse nüanssi. Lubame, et anname alati endast parima ja ei tüdine oma tööst mitte kunagi!

Kontakt

Viime oma klientide materjalid uude formaati ning nende firma uude ajajärku!

Tänan, et külastasite Ratus OÜ kodulehte! Kui soovite rohkem infot meie meeskonna või teenuste kohta võtke kindlasti ühendust! Samuti on teretulnud kõik soovitused ning tähelepanekud!

.

Aadress: F. R. Kreutzwaldi tn 24/Tartu mnt 43

Registrikood: 11040959

E-mail: info@ratus.ee

English