BLOG

26

oktoober

0

1-1 Digitaliseerimine

By: | Comments: 0

Digitaliseerimine

Meie digitaliseerimisteenus hõlmab järgnevaid valdkondi: 

 

Köidetud dokumendid – Digitaliseerime kõiki köidetud dokumente, alustades ajaloolistest raamatutest, lõpetades ajakirjadega. Kasutatav tehnoloogia võimaldab digida köidetud dokumente nende originaalformaadis ja kujul.

 

Suure formaadiga dokumendid – Suure formaadiga dokumentide: kaartide, jooniste digitaalsele kujule viimisel kasutame spetsiaalset  tehnoloogilist lahendust. Lähtuvalt materjalist, rakendame ka unikaalseid käsitlusnõudeid, vältides seeläbi materjalide vigastamist või määrdumist.

 

Köitmata kujul dokumendid – köitmata kujul dokumentide: lepingud, ankeedid  jms. digitaliseerimistehnoloogia  valikul teeme lähtudes projekti keerukusest ja eripäradest. Hinnates materjalide seisukorda ja võttes arvesse kliendi soove, leiame tehnoloogiliselahenduse, mis vastab eelnevalt püstitatud eesmärkidele ja vajadustele.

 

Mikrofilmid – Tänu digitaliseerimisele on teie mikrofilmid kaitstud kadumise või kahjustuste eest ja nende jagamine laiemale ringkonnaga on tunduvalt lihtsam. Tagame, et peensusteni saab jäädvustatud iga mikrofilmi kaader ning lõpptulemus on parima kvaliteediga.

 

Audio ja Video – Digitaliseerime audio ja videofaile kvaliteedi kadudeta (lossless ja kuni 4K resolutsioonini). Teenust osutame mitmest erinevast formaadist: VHS, Beta, 8mm, Hi-8, standard definition,  erinevad HD video formaadid jne.

 

Slaidid ja negatiivid – Atsetaat, nitraat ja klaasnegatiivid nõuavad spetsiifilisi käsitlusmeetodeid, sest materjalide ajaloolise väärtuse säilitamine on äärmiselt tähtis. Tänu oma laialdastele kogemustele ning teadmistele teeme oma tööd täpselt ja hoolikalt, loodes klientidele parima ja kauakestva slaidide, negatiivide digitaalse säilitusvõimaluste.

 

Lisateenused – Pakume laialdaselt digitaliseerimisjärgseid teenuseid: arhiivsete andmete, metaandmete sisestamine, töödeldud materjali lõikamine, pilditöötlemine, tekstituvastus jne.  Salvestame digitaliseeritud materjale mitmetes erinevates formaatides: XML, TEI, METS/ALTO, NDNP standardid, JPG, TIFF, Compressed PDF/A (koos või ilma OCR-ita) jne.

.

Lihtsustame oluliselt dokumentide, fotode, audiovisuaalsete materjalide jms. kättesaadavust ning vähendame seeläbi ettevõtete, organisatsioonide ja arhiivide igapäevakulutusi  andmete hoiustamisele. Kaasame oma projektidesse professionaalseid spetsialiste ja aastate pikkust oskusteavet ning arvestame materjalide eripärasid, projekti kogupikkust, eesmärki, kui ka lõpptulemuse majutustingimusi.

 

TAGASI

English